Onze ouders

Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit ouders die zich belangeloos inzetten voor de kleuter- en lagere school. Het heeft een dubbele rol. Enerzijds fungeert het als spreekbuis voor de ouders van kleuters en leerlingen. Zorgen en suggesties kunnen via deze weg met de school worden gedeeld; omgekeerd laat het de school toe bepaalde ideeën af te toetsen. In overleg met het oudercomité is in het verleden, bijvoorbeeld, het aantal “verplichte fruitdagen” opgetrokken en zijn de gesuikerde drankjes definitief van het toneel verdwenen. Anderzijds staat het oudercomité in voor de organisatie van bepaalde activiteiten, zoals een wafelverkoop, een spaghettifestijn, of het jaarlijkse schoolfeest. Met deze activiteiten willen we kinderen, ouders, familie en vrienden samenbrengen en/of de nodige financiële middelen verzamelen om de school te steunen, bijvoorbeeld bij de aankoop van meubilair. We vergaderen gemiddeld één keer per maand samen met de directie en een vertegenwoordiging van de leerkrachten. Soms worden ook werkgroepen opgericht die apart vergaderen en zich met één bepaalde activiteit bezighouden.

 

We zijn steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die zich mee willen inspannen voor de school. Ben je geïnteresseerd, aarzel dan niet en laat het ons weten: oudercomite.detuimelaar@sgm-zevensprong.be Uiteraard ben je meer dan welkom om eerst “ter verkenning” één van onze vergaderingen bij te wonen. Wanneer je niet in de mogelijkheid bent om lid te worden van het oudercomité, overweeg dan om je aan te sluiten bij de “helpende handen”, d.w.z. ouders, grootouders of andere sympathisanten die, wanneer het hen past, een handje toesteken op één of meerdere activiteiten.

 

Graag tot binnenkort!

Het oudercomité