Voor- en naschoolse opvang

Lagere afdeling

De lagere afdeling organiseert opvang voor haar leerlingen elke ochtend vanaf 08.00 uur.
’s Avonds kan u bij ons terecht vanaf 15.30 uur tot 17.15 uur. Leerlingen die dan nog aanwezig zijn, worden naar de Bijenkorf begeleid. ’s Woensdags organiseert de school geen opvang. Wel gaan er dan regelmatig naschoolse sportactiviteiten door. U dient uw kind zelf hierheen te brengen en op te halen.
In de avondopvang worden diverse activiteiten aangeboden; crea, sport en spel, buitenspelen, kookactiviteit en studie.
De opvangprijs wordt aangerekend per kind en bedraagt 0,90 euro per begonnen half uur (jaarlijks onderhevig aan de index). U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.