Pedagogisch project

Kleuterschool en Lagere school

Katholieke Basisschool De Tuimelaar

een dolfijne school

Toen op 30 juni 2015 elk kind de vakantie intuimelde, kon niemand vermoeden dat dit de start was van een heel nieuw verhaal. Een mooi verhaal. Het verhaal van de ééngemaakte school. Het verhaal van het samengaan van de kleuterschool en de lagere school op het Hollands Veld.

Enkele uren later werd na algemene stemming uit de vele inzendingen “De Tuimelaar” als nieuwe schoolnaam gekozen. Van een toeval gesproken…

De Tuimelaar

een dolfijne school

Ken je een tuimelaar?

De tuimelaar is een zoogdier dat in zee leeft. Deze dolfijn is de koning onder de zeebewoners. Hij heeft een vrolijke kop; het lijkt wel of hij naar je lacht!

Fantastisch hoe de tuimelaar met een vaart uit het water kan springen en dan met zijn staart zwaait! Zag je hem al door een hoepel springen en met een enorme plons weer in het water belanden? En als je dichterbij komt, zoekt hij je op. Tuimelaars zijn erg nieuwsgierig en willen voortdurend bijleren. Net zoals wij samen op onze school in verbondenheid leven, weten tuimelaars zich ook te hechten. Ze delen hun aandacht met elkaar. Alle leerkrachten op onze school zien jullie graag. We genieten van de vriendschappen die jullie als kinderen sluiten, van het blije gezicht waarmee je ons ’s ochtends begroet, van de leuke dingen die jullie vertellen in de klas. Ieder van jullie draagt een beetje de tuimelaar in zich mee.

Tuimelaars leven bij voorkeur in groep. Ze werken perfect samen zonder dat er een leider is. Deze zeedieren zijn meesters in communicatie zonder woorden. Ze roepen elkaar met een fluitgeluidje dat per dolfijn verschillend is. Het is hun naamkaartje. Tuimelaars kunnen elkaars naam jarenlang onthouden. In De Tuimelaar mag jij je ook veilig voelen zodat je eerlijk je gevoelens en gedachten kan uiten.

Verbondenheid is geen hol begrip voor deze dieren. Ook wij op school voelen ons verbonden met elkaar. Verbondenheid is nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen.

Met zijn ingebouwde sonar zendt deze dolfijn een reeks klikken uit en reageert hij op het teruggekaatste geluid. Door deze echo’s kan hij bepalen waar er voedsel te vinden is. Voedsel is erg belangrijk. Ook jij als kind wordt gevoed. Niet alleen letterlijk, maar ook in de andere betekenis. Je honger naar contacten met vriendjes, naar het leren van nieuwe dingen, naar het samen zijn met anderen,… moet gevoed worden. In de Katholieke Basisschool De Tuimelaar willen we je laten groeien tot een mooi mens, met heel veel kwaliteiten en talenten die we je helpen ontdekken en ontplooien.

Zonder twijfel behoort de tuimelaar tot de slimste dieren van de wereld. Een tuimelaar kan gedrag aanleren, draagt zorg voor soortgenoten, maar evenzeer voor andere dieren en zelfs voor de mens!

Hij bezit levenskracht en brengt geluk. Geen dier dat zo graag speelt en leert als deze dolfijn!

In de Griekse Oudheid geloofde men dat een dolfijn drenkelingen en goden op zijn rug kon meevoeren. De dolfijn was een redder van mensen en stond later ook symbool voor Jezus. Ook Sint -Maarten trad in de voetsporen van Jezus. St.-Maarten leek wel een tuimelaar! Hij bracht iets teweeg in zijn samenleving; hij opende de mensen rondom hem de ogen. Hij leerde hen delen en aandacht hebben voor een ander. In Basisschool De Tuimelaar willen we oog hebben voor de schipbreukelingen van vandaag. Ook jij hebt respect voor de andere. En elke leerkracht op onze school neemt jou mee op weg.

De naam van onze school luidt Katholieke Basisschool De Tuimelaar.

Onze school draagt een prachtige naam. Een naam met heel veel symboliek, met heel veel waarden. Ik wens ieder van jullie toe om deze waarden hier op school mee te krijgen, om ze uit te dragen, om elke dag opnieuw een beetje tuimelaar te zijn.