Inschrijvingen

Inschrijvingen 2019-2020

BESCHIKBARE PLAATSEN:
– 1ste kleuterklas (°2016): 1
– 4de leerjaar: 1
– 5de leerjaar: 1
– 6de leerjaar: 12

 

Inschrijvingen 2020-2021

Afspraken gewoon basisonderwijs

–        De voorrangsperiodes voor  kinderen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel worden samengenomen. Deze loopt van maandag 7 februari 2020 (vanaf 8.00 uur) tot en met vrijdag 21 februari 2020(tot 16.00 uur).

–        De periode van voorrang voor indicator en niet-indicatorleerlingen: deze loopt van maandag 2 maart 2020 (vanaf 8.00 uur) tot en met vrijdag 13 maart 2020 (tot 16.00 uur).

–        De reguliere inschrijvingen starten op maandag 16 maart 2020 (vanaf 08.00 uur).

–        In de voorrangsperiode voor indicator en niet- indicatorleerlingen zijn inschrijvingen voor alle capaciteitsniveaus in de school mogelijk, dus ook voor de capaciteitsniveaus (geboortejaren, leerjaren) waarbij geen contingentering wordt gehanteerd.

–        Scholen kunnen vrij kiezen of ze, naast de instroomjaren in het kleuteronderwijs, ook contingentering toepassen in de andere geboortejaren of leerjaren. Het LOP maakt hier geen algemene afspraak over.