Welkom in onze leesklas!
Het idee voor de leesklas groeide geleidelijk.
Er is in De Tuimelaar haast geen enkele klas met een onthaalhoek of kring.
Daarnaast zijn lezen en voorlezen momenten waarop je ook een stukje geborgenheid en bezieling kan voelen en doorgeven. Alleen op die manier groeit ook de “goesting” in lezen.
Vaak betekent het bezoek aan de leesklas voor kinderen meer dan louter boekjes lezen. Lezen is ook een moment van ontmoeting, van aandacht, van zich betrokken voelen.
De leesklas in De Tuimelaar  is ook de aangewezen ruimte om kringgesprekken te organiseren, om een stiltemoment te houden, om te lezen natuurlijk, om  te genieten van een boek of een verhaal. Eén van de middagactiviteiten voor de kinderen is ook wel lezen in de leesklas samen met juf Lien.
Af is onze leesklas niet. Af zal ze nooit zijn. Lezen is groeien en de leesklas groeit mee.
leesklas-1leesklas-2 leesklas